Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - dotace na zemědělství, život. prostř.

obrazek
02. června 2021 14:31, Mgr. Vladimír Král

Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) obdržel dne 20. 5. 2021 Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žadatel žádal o kompletní informace o finančních prostředcích poskytnutých v Plzeňském kraji nevládním organizacím, zemědělským podnikatelům, obcím a dalším subjektům z dotačních programů týkajících se zemědělství životního prostředí a rozvoje venkova z rozpočtu kraje, a to za kalendářní roky 2018, 2019 a 2020.

KÚPK poskytl k žádosti o informace tabulku s dotačními programy a dotačními tituly vypsanými za roky 2018, 2019 a 2020 v oblasti regionálního rozvoje (administrované Odborem regionálního rozvoje KÚPK) a v oblasti zemědělství a životního prostředí (administrované Odborem životního prostředí KÚPK) a dále s dotačními tituly jinými odbory specificky vypsanými v rámci uvedených programů na podporu venkovského cestovního ruchu a spolkové činnosti na venkově s uvedením částek na jejich základě poskytnutých.

Soubory ke stažení