2021

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k přestupkovému řízení

Dne 5. 8. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 20. 8. 2021 částečně poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - kandidátní listiny do PS 2021

Dne 11. srpna 2021 byla KÚPK doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Informace byla poskytnuta dne 23. srpna 2021

Informace poskytnuté dle InfZ - dokumenty k dotaci Nové Sedliště - kostel Nejsvětější Trojice

Dne 9. července 2021 byla doručena Krajskému úřadu Plzeňského kraje žádost o informace, týkajících se dokumentů k akci Nové Sedliště - kostel Nejsvětější Trojice. Informace byla poskytnuta v neanonymizované formě.

Informace poskytnuté dle InfZ - informace ke správnímu řízení vedeném ORR KÚPK

Dne 5. 8. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 20. 8. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - počty stížností dle zákona o zdravotních službách - porody

Dne 6. 8. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 20. 8. 2021.