2021

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - sdělení města Železné Rudy KÚ

Dne 26. 7. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 28. 7. 2021 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - počty žádostí o informace o výši platů, odměn a profesních životopisech zaměstnanců KÚPK

Dne 6. srpna 2021 byla KÚPK doručena žádost o informace, týkající se počtu podaných žádostí o informace o výši platů, odměn a profesních životopisů zaměstnanců KÚPK. Informace byla poskytnuta dne 12. srpna 2021

Informace poskytnuté dle InfZ - dotace na stavbu "školícího centra v Příchovicích"

Dne 29. července 2021 obdržel KÚPK žádost o informace týkající se dotací poskytnutých Plzeňským krajem nebo jeho prostřednictvím na stavbu "školícího centra v Příchovicích", které obdržel XY. Informace byly podány dne 12. srpna 2021.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí o ukončení členství v DSO

Dne 15. 7. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 28. 7. 2021 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - e-mailové kontakty na obce v Plzeňském kraji

Dne 7. 7. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 21. 7. 2021.