2021

Informace poskytnuté dle InfZ - podněty KÚPK k Ministerstvu dopravy v rámci mezirezortního připomínkového řízení k zákonu č. 56/2001 Sb.

Dne 8. 1. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 25. 1. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - počet přezkumných řízení o rozhodnutí o stavební uzávěře

KÚPK obdržel dne 5. ledna 2021 žádost o informace - přehled řízení, ve kterých KÚPK rozhodoval v přezkumném řízení ohledně územního opatření o stavební uzávěře a žádost o příslušné kopie takových rozhodnutí. Dne 22. ledna 2021 byly informace poskytnuty i s kopií příslušného rozhodnutí.