2021

Informace poskytnuté dle InfZ - náklady na právní služby za rok 2020

Dne 7. 7. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 21. 7. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - vybraná rozhodnutí v řízení vedených KÚPK dle zákona č. 246/1992 Sb.

KÚPK obdržel dne 13. července 2021 žádost o informace týkající se vybraných rozhodnutí vydaných KÚPK v rámci řízení dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v roce 2018 - 2020. Informace byly dle žádosti poskytnuty v anonymizované podobě.

Informace poskytnuté dle InfZ - ke kontrolám u poskytovatelů zdravotní péče

Dne 8. 7. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se kontrol poskytovatelů zdravotní péče provedených odborem zdravotnictví. Informace byla dne 20. 7. 2021 poskytnuta ...

Informace poskytnuté dle InfZ - dotace pro pobytová zařízení sociálních služeb 2020

Dne 19. července 2021 byla vyřízena žádost o informace ze dne 12. července 2021, jíž byla požadována informace o celkové částce poskytnutých dotací v rámci financování krajské sítě sociálních služeb v roce 2020 pro pobytová zařízení sociálních služeb - domovy seniorů a domovy se zvláštním režimem.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - příspěvek podle §41b nař. vlády č. 30/2014 Sb.

Dne 24. 6. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 8. 7. 2021 poskytnuta.