2021

Informace poskytnuté dle InfZ - nadřízený správní orgán k přezkoumání vyřízení stížnosti odborem zdravotnictví krajského úřadu

Dne 19. 4. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 4. 5. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - vyvlastnění dle zákona č. 416/2009 Sb.

Dne 14. 4. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 29. 4. 2021.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - znalecký posudek

Dne 3. 4. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 19. 4. 2021 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - šetření veřejného ochránce práv

Dne 15. 3. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 9. 4. 2021 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - informace k odběru podzemní vody

Dne 22. 3. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 6. 4. 2021.