2021

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - nostrifikace zahraničních vysvědčení

Dne 8. 7. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 1. 6. 2021 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí ORR KÚPK

Dne 17. 6. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 2. 7. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - seznam ředitelů KÚPK

Dne 23. 6. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 30. 6. 2021.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - spolupráce se subjekty ČLR

Dne 2. 6. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 26. 6. 2021 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - počet vedených řízení dle z. č. 246/1992 Sb.

KÚPK obdržel žádost o informace, týkající se počtu vedených řízení dle zákona č. 246/1992 Sb. Žádost byla vyřízena poskytnutím informací.