Informace poskytnuté dle InfZ - stanovisko OŽP KÚPK k zadání změny č. 3 ÚP města Bělá nad Radbuzou

13. května 2021 07:36, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 26. 4. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), jejímž předmětem bylo poskytnutí „vyjádření, stanoviska nebo závazná stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, ke změně č. 3 územního plánu obce Bělá nad Radbuzou, která nabyla účinnosti dne 17. 6. 2010“.

KÚPK žadateli zaslal Stanovisko odboru životního prostředí KÚPK k zadání změny č. 3 územního plánu města Bělá nad Radbuzou - ŽP/60/10 ze dne 13. 1. 2010 (viz příloha).

Soubory ke stažení