2021

Informace poskytnuté dle InfZ - tiskový zákon - přestupky

Dne 26. 2. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 10. 3. 2021.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - žádost o vyhlášení nouz. stavu

Plzeňskému kraj, Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla dne 16. 2. 2021 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 26. 2. 2021.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - veřejné zakázky a org. struktura

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla dne 12. 2. 2021 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 19. 2. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - finanční prostředky na činnost školy

Dne 23. 2. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 3. 3. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - dopravní přestupky

Dne 15. 2. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 1. 3. 2021.