Informace poskytnuté dle InfZ - přestupky - zákon o regulaci reklamy

10. června 2021 07:46, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 21. 5. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na jejímž základě bylo požadováno poskytnutí následujících informací:

1. Kolik jste od roku 2018 zahájili řízení pro porušení § 5e odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“)? Pokud bylo takové řízení zakončeno meritorním rozhodnutím, prosíme o poskytnutí jeho znění.
2. Kolik jste od roku 2018 zahájili řízení pro porušení § 5e odst. 2 zákona o regulaci reklamy? Pokud bylo takové řízení zakončeno meritorním rozhodnutím, prosíme o poskytnutí jeho znění.
3. Kolik jste od roku 2018 zahájili řízení pro porušení § 5e odst. 3 zákona o regulaci reklamy? Pokud bylo takové řízení zakončeno meritorním rozhodnutím, prosíme o poskytnutí jeho znění.
4. Kolik jste od roku 2018 zahájili řízení pro porušení § 5f zákona o regulaci reklamy? Pokud bylo takové řízení zakončeno meritorním rozhodnutím, prosíme o poskytnutí jeho znění.

K jednotlivým bodům žádosti sdělil odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK za součinnosti odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK, jenž vykonává dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy, následující:

1. Počet řízení pro porušení § 5e odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), od roku 2018: 1; ukončeno blokovou pokutou ve výši 500 Kč.
2. Počet řízení pro porušení § 5e odst. 2 zákona o regulaci reklamy od roku 2018: 0.
3. Počet řízení pro porušení § 5e odst. 3 zákona o regulaci reklamy od roku 2018: 0.
4. Počet řízení pro porušení § 5f zákona o regulaci reklamy od roku 2018: 0.