2021

Informace poskytnuté dle InfZ - veřejné sbírky

Dne 7. 9. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 17. 9. 2021.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - náklady na interní právníky

Dne 30. 8. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 7. 9. 2021 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - náklady na návštěvu prezidenta rep. v říjnu 2017

Dne 31. 8. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 7. 9. 2021 poskytnuta.

Informace poskytnuté podle InfZ - ke smlouvám v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě

Dne 19. 8. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle z č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci informací ohledně smluv uzavřených Plzeňským krajem s poskytovateli služeb ve veřejné linkové osobní meziměstské dopravě. Informace byla dne 3. 9. 2021 v části poskytnuta a k části žádosti byla žadateli odesláno oznámení o výši úhrady podle § 17 odst. 3 InfZ ...

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - úředníci vykonávající působnost podle zák. č. 183/2006 Sb. a dalších

Dne 12. 8. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 24. 8. 2021 poskytnuta.