Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se počtů nahlášených velkých šelem v Plzeňském kraji

28. srpna 2018 08:15, aktualizováno 07:18,

Dne 10. 8. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž byly položeny následující otázky:

„1. Kolik velkých šelem (tedy kočkovitých šelem jako tygr, lev, jaguár, levhart, gepard nebo puma a dále medvědů a vlků) bylo ve Vašem kraji nahlášeno v chovech (tzn. cirkusech, zoologických zahradách, zájmových chovech či chovech pro jiné podnikatelské účely) v letech 2010-2018?
2. Evidujete také údaje o tom, kolik jich zemřelo, kam byla zvířata přesunuta či informace o prodejích zvířat? V případě, že ano, mohli byste poskytnout také tyto údaje?“

K žádosti KÚPK dne 24. 8. 2018 poskytl tyto informace:

 1. Údaje o počtech nahlášených šelem jednotlivých druhů v Plzeňském kraji (tyto údaje jsou vedeny v registru CITES spravovaném Ministerstvem životního prostředí od roku 2008, proto jsou údaje uvedeny od tohoto roku):
 • Tygr (Panthera tigris)

Celkový stav od roku 2008 je 11 zaregistrovaných zvířat. 3 jedinci byli zaregistrováni v zoologických zahradách a 8 jedinců bylo zaregistrováno mimo zoologické zahrady (v soukromých chovech). Aktuálně je v soukromých chovech 6 živých jedinců.

 • Lev (Panthera leo)

Celkový stav od roku 2008 je 14 zaregistrovaných zvířat. 7 jedinců bylo zaregistrováno v zoologických zahradách a 7 jedinců bylo zaregistrováno mimo zoologické zahrady (v soukromých chovech). Aktuálně jsou v soukromých chovech 2 živí jedinci.

 • Jaguár (Panthera onca)

V Plzeňském kraji je od roku 2008 registrováno celkem 0 zvířat.

 • Levhart skvrnitý (Panthera pardus)

V Plzeňském kraji je od roku 2008 registrováno celkem 0 zvířat.

 • Levhart Diardův (Neofelis diardi)

V Plzeňském kraji je od roku 2008 registrováno 0 zvířat.

 • Levhart obláčkový (Neofelis nebulosa)

V Plzeňském kraji je od roku 2008 registrováno 0 zvířat.

 • Gepard štíhlý (Acinonyx jubatus)

Celkový stav od roku 2008 jsou 2 zaregistrovaná zvířata. Oba jedinci byli zaregistrováni v zoologické zahradě.

 • Puma americká (Puma concolor)

Celkový stav od roku 2008 je 8 zaregistrovaných zvířat. 3 jedinci byli zaregistrováni v zoologických zahradách a 5 jedinců bylo zaregistrováno mimo zoologické zahrady (v soukromých chovech). Aktuálně jsou v soukromých chovech 3 jedinci.

 • Medvěd hnědý (Ursus arctos)

Medvěd hnědý je druh vyskytující se přirozeně na území ČR a nepodléhá proto povinné registraci [§ 23 odst. 1 písm. a) bod 1. zák. č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy]. V Plzeňském kraji je tedy od roku 2008 registrováno celkem 0 jedinců.

 • Vlk obecný (Canis lupus)

Vlk obecný je druh vyskytující se přirozeně na území ČR a nepodléhá proto povinné registraci [§ 23 odst. 1 písm. a) bod 1. zák. č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy].  V Plzeňském kraji je tedy od roku 2008 registrováno celkem 0 jedinců.

 1. Počty uhynulých, prodaných nebo přesunutých jedinců KÚPK neeviduje.