Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - metodika MVČR - Informace pro obce k problematice zajištění úkolů tzv. nezúčastněné osoby"

03. srpna 2018 07:43, aktualizováno 06:43, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 26. 7. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo žádáno poskytnutí informace, kdy a jakým způsobem byla KÚPK a jemu podřízeným městským úřadům a obcím, zaslána metodika Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly - „Informace pro obce k problematice zajištění úkolů tzv. nezúčastněné osoby“.

K žádosti KÚPK sdělil, že metodika Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly - „Informace pro obce k problematice zajištění úkolů tzv. nezúčastněné osoby“ adresně KÚPK a obecním úřadům doručena od Ministerstva vnitra nebyla.