Školství a sport

Pomocná ruka pro střední odborné školy

Již v prosinci 2009 započalo svoji činnost Regionální konzultační centrum (RKC) pro střední odborné školy v Plzeňském kraji, a to v rámci národního projektu Kurikulum S, který realizuje ministerstvo školství společně s Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze. RKC zastřešuje Krajské centrum vzdělávání (KCVJŠ) se sídlem v Koperníkově ulici v Plzni a jeho činnost je financována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2008/2009

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č.425/10 ze dne 11.03.2010 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2008/2009.

"Německo-česká odborná třída pro obor mechanik strojů a zařízení"

V rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko se v pátek 20. března 2009 konalo ve Weidenu slavnostní zahájení projektu "Německo-česká odborná třída pro obor mechanik strojů a zařízení".

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2007/2008

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 89/09 ze dne 16. 3. 2009 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2007/2008