Dotační program Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024

10. října 2023 10:12, aktualizováno 07. března 2024 11:45, Mgr. Hana Schimmerová MBA

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 28. března 2023 výzvu č. 03_22_026 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi (1).  Dílčí alokace pro Plzeňský kraj činí 10.405.000 Kč na dva následující školní roky (2023/2024 a 2024/2025). Na základě výše uvedeného realizuje Plzeňský kraj projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023-2025, registrační číslo CZ.03.04.01/00/22_026/0002428, priorita OPZ+: 4 Materiální pomoc nejchudším osobám.

Cílem projektu je zajištění školního stravování dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách ve věkové kategorii 2-26 let, kteří jsou ohrožení chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitli v nepříznivé finanční situaci, a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení.

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3648/23 ze dne 29. května 2023 schválila vyhlášení dotačního programu Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024 a  Pravidla pro žadatele a příjemce dotace/příspěvku z dotačního programu Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024.

Následně Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4138/23 ze dne 23. října  2023 schválila vyhlášení dotačního programu Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024 - 2. kolo.