2021

Informace poskytnuté dle InfZ - mediální služby

Dne 10. 9. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 27. 9. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - přestupková řízení v oblasti reklamy

Dne 9. 9. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty 24. 9. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - přestupková agenda - odvolací řízení

Dne 13. 9. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 29. 9. 2021.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - dodávky elektřiny

Dne 16. 9. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 24. 9. 2021 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - fond zaměstnavatele

Dne 9. 9. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 17. 9. 2021 poskytnuta.