Informace poskytnuté dle InfZ - vybraná rozhodnutí v řízení vedených KÚPK dle zákona č. 246/1992 Sb.

20. července 2021 12:19, Mgr. Jana Fikarová
Dne 13. července 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou bylo požadováno:

1. Zaslání kopií všech rozhodnutí, které vydal shora nadepsaný správní úřad ve správních řízení vedených dle ust. 28a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v roce 2019,
2. zaslání kopií všech rozhodnutí, které vydal shora nadepsaný správní úřad ve správních řízení vedených dle ust. 28c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v roce 2018 a 2020 a
3. zaslání kopií všech rozhodnutí, které vydal shora nadepsaný správní úřad ve správních řízení vedených dle ust. 28c odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v roce 2020.

KÚPK Vámi požadované informace vyhledal a poskytl dle žádosti v anonymizované podobě.

Soubory ke stažení