2021

Informace poskytnuté dle InfZ - příspěvky na soukromé životní pojištění

Dne 4. 11. 2021 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k příspěvkům na soukromé životní pojištění. Informace byla dne 10. 11. 2021 poskytnuta ...

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty z řízení o vyvlastnění

Dne 11. 10. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 18. 10. 2021 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - stížností na porušení zákona o zdravotních službách

Dne 12. 10. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 18. 10. 2021 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - žádost o dotaci

Dne 12. 10. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 25. 10. 2021 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - počet zaměstnanců a platové třídy

Dne 15. 10. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 21. 10. 2021 poskytnuta.