Informace poskytnuté dle InfZ - ke kontrolám u poskytovatelů zdravotní péče

obrazek
20. července 2021 10:57, Ing. Bc. Tomáš Krásný

Dne 8. 7. 2021 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen KÚPK“) doručena elektronická žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které bylo požadováno poskytnutí následující informace, cit.:

Kolik kontrol týkajících se minimálního personálního zabezpečení realizoval odbor zdravotnictví u poskytovatelů zdravotní péče od počátku roku 2015 až dosud.
Kontrolujete u minimálního personálního zabezpečení také evidenci pracovní doby u jednotlivých zdravotnických pracovníků. Kolik takto zaměřených kontrol bylo realizováno od počátku roku 2015 až dosud.
Kontrolujete u minimálního personálního zabezpečení rozpis služeb zdravotnických pracovníků jednotlivých oddělení.
Kolik takto zaměřených kontrol bylo realizováno od počátku roku 2015 až dosud“.

Informace byla dne 20. 7. 2021 poskytnuta v elektronické formě. Poskytnutá informace viz příloha níže:


Soubory ke stažení