Informace poskytnuté dle InfZ - kandidátní listiny do PS 2021

23. srpna 2021 12:58, Mgr. Jana Fikarová
Dne 11. srpna 2021 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností (dále jen „KÚPK OKDS“) žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Vaše žádost se týká poskytnutí kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny 2021 podané krajskému úřadu podle § 31 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu, který stanovuje § 31 tohoto zákona. Informace byly požadovány ve strukturované a strojově čitelné podobě na uvedenou e-mailovou adresu.

Požadované informace jsme vyhledali a v požadované formě poskytli.

Soubory ke stažení