2021

Informace poskytnuté dle InfZ - Výzva č. 08 IOP "Rozvoj služeb eGovermentu v krajích"

Dne 23. 11. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 8. 12. 2021.

Informace poskytnutá podle InfZ - odměny vedoucích zaměstnanců

Dne 10. 11. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací k poskytnutým odměnám vedoucích zaměstnanců jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu. Informace byla dne 24. 11. 2021 poskytnuta ...

Informace poskytnuté dle InfZ - informace o řediteli KÚPK

Dne 10. listopadu 2021 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností (dále jen „KÚPK OKDS“) žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se údajů o řediteli Krajského úřadu Plzeňského kraje, a to jeho titulu, jména, roku narození a data začátku výkonu funkce. Informace byly poskytnuty dne 22. listopadu 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - přestupky podle zákona o regulaci reklamy

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 7. 11. 2021 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k řešeným přestupkům podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Informace byly dne 18. 11. 2021 poskytnuty ...

Informace poskytnuté dle InfZ - přílohy k žádosti o dotaci na akci Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Dne 3. listopadu 2021 obdržel KÚPK žádost o informace týkající se příloh žádosti o dotaci na akci Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod. Informace byly dne 12. 11. 2021 poskytnuty.