2020

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k přest. řízení o úniku psa

Dne 4. 7. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 20. 7. 2020 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - informace o vlastnících technické infrastruktury v Plzeňském kraji

Dne 18. 6. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla po prodloužení lhůty k vyřízení žádosti poskytnuta dne 10. 7. 2020.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - žádost o dotaci na veřejné osvětlení 3

Dne 7. 7. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 16. 7. 2020 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutých finančních prostředků na prevenci střetu automobilů se zvěří

Dne 24. 6. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena na výzvu doplněná žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 9. 7. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - rozsah hranic ochranného pásma diferencovaného režimu A NKP hrad Velhartice

Dne 23. 6. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 7. 7. 2020.