2020

Informace poskytnuté dle InfZ - monitoring kvality spojů společnosti České dráhy, a.s.

Dne 22. 9. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 5. 10. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - informace o výši rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 ve zdravotnické a sociální sféře

Dne 30. 9. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 1. 10. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - seznam řízení dle zákona o regulaci reklamy a zákona o ochraně spotřebitele

Dne 24. 9. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 1. 10. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - souhlas Města Kralovice a okolních obcí s vybudováním Lékařského domu V Plasích

Dne 16. 9. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 24. 9. 2020 (§ 14 odst. 5 InfZ).

Informace poskytnuté dle InfZ - pracovní povinnost studentů v době nouzového stavu

Dne 19. 8. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 3. 9. 2020.