2020

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k přest. řízení o úniku psa

Dne 4. 8. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 19. 8. 2020 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - dozor podle § 125 a § 126 zákona o obcích

Dne 4. 8. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 18. 8. 2020 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - kompenzace dopravcům - poskytovatelům veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové (autobusové) dopravě

Dne 31. 7. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 13. 8. 2020.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se odměn vedoucích odborů za období od roku 2018

Dne 17. 7. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 3.8. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - správní řízení - archeologické nálezy (2)

Dne 28. 7. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje elektronickou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se správních řízení v oblasti archeologických nálezů. Informace byla dne 10. 8. 2020 poskytnuta ...