Informace poskytnuté dle InfZ - rozsah hranic ochranného pásma diferencovaného režimu A NKP hrad Velhartice

10. července 2020 10:49, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 23. 6. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požadováno bylo zaslání „Sdělení k dotazu na rozsah hranic ochranného pásma diferencovaného režimu A NKP hrad Velhartice“ ze dne 27. 4. 2020, vydaného Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK.

Na základě žádosti KÚPK v zaslal kopii požadovaného dokumentu vydaného Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK , tj. Sdělení k dotazu na rozsah hranic ochranného pásma diferencovaného režimu A NKP hrad Velhartice ze dne 27. 4. 2020 pod č. j. PK-KPP/1229/20 (viz příloha).


Soubory ke stažení