2020

Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí dle § 3 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Dne 28. 4. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla po upřesnění žádosti částečně poskytnuta dne 28. 5. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla dne 20.5.2020 elektronicky doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k přestupkům právnických a podnikajících fyzických osob. Žádost byla dne 27.5.2020 v části odložena a informace byla v části poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - personální audit

Dne 18. 5. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 26. 5. 2020.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se outsorcovaných služeb KÚPK

Dne 5. 5. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 19.5. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - dotace poskytnuté Akademii individuálních sportů Plzeňského kraje, z.s.

Dne 4. 5. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 19. 5. 2020.