2020

Informace poskytnuté dle InfZ - správní řízení - archeologické nálezy

Dne 24. 7. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena elektronická žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ke správním řízením v oblasti archeologických nálezů. Informace byla dne 10. 8. 2020 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se outsorcovaných právních a dopravních služeb KÚPK

Dne 8. 7. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 23. 7. 2020.

Poskytnuté informace podle InfZ - postup při ztrátě, odcizení, výskytu falzifikátu razítka lékaře

Dne 17. 7. 2020 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k postupu při ztrátě, odcizení, nebo výskytu falzifikátu razítka lékaře. Informace byla dne 27. 7. 2020 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - interní a externí náklady na právní služby

Dne 13. 7. 2020 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se interních a externích nákladů na právní služby. Informace byla dne 27. 7. 2020 poskytnuta ...

Informace poskytnuté dle InfZ - počet přestupkových řízení pro přestupky dle zákona o regulaci reklamy

Dne 8. 7. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 21. 7. 2020.