2020

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se regresních nároků u zrušených rozhodnutí dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých předpisů

Dne 29. 4. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 12.5. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - neregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb

Dne 27. 4. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 11. 5. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - regulace reklamy

Dne 23. 4. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 11. 5. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - mediální politika krajů

Dne 29. 4. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace (společně s odkazy na zveřejněné informace) byla poskytnuta dne 6. 5. 2020.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k přest. řízení o úniku psa

Dne 7. 4. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 22. 4. 2020 poskytnuta.