2020

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se Rozhodnutí KÚPK PK-RR/1456/20 a dalších informací ze správního spisu

Dne 22. 5. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 8.6. 2020.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se pokut za klamavou reklamu

Dne 20. 5. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 4.6. 2020.

Informace poskytnutá dle z.č. 106/1999 Sb. - plnění sportovním klubům

Dne 20. 5. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla vyřízena dne 27. 5. 2020 odkazem na zveř. inf. a dne 4. 6. 2020 poskytnutím informace.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se Centra lidských zdrojů pro Plzeňský kraj, z.ú.

Dne 27. 5. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly zčásti poskytnuty dne 3.6. 2020, zčásti byla žádost o informace odložena.

Informace poskytnuté dle InfZ - nákup respirátorů

Dne 18. 5. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 2. 6. 2020.