Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - žádost o dotaci na veřejné osvětlení 3

obrazek
16. července 2020 14:06, Mgr. Vladimír Král

Dne 7. 7. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v tomto znění:

"Věc: Dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 pro obec Strašín u Sušice- akce výměna veřejného osvětlení.

Žádám tímto o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb, a to o veškeré doklady, týkající se vyúčtování této akce, včetně doplnění vyúčtování, které bylo vloženo až po vložení vyúčtování.
číslo smlouvy 38012019."

Žadateli byla poskytnuta faktura včetně zaúčtování a výpis z účtu obce. 

Soubory ke stažení