2020

Informace poskytnuté dle InfZ - informace k umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti provozovaných Plzeňským krajem

Dne 18. 8. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 2. 9. 2020.

Informace poskytnutá dle InfZ - kroky podniknuté k podnětu

Dne 18. 8. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ke krokům podniknutým krajským úřadem ve věci podnětu proti nečinnosti. Informace byla dne 1. 9. 2020 poskytnuta ...

Informace poskytnuté dle InfZ - kompenzace dopravcům - poskytovatelům veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové (autobusové) dopravě - 2017

Dne 17. 8. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 31. 8. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - oblast ekonomiky, personalistiky, informatiky a veřejného zdraví

Dne 30. 7. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se oblasti ekonomiky, personalistiky, informatiky a veřejného zdraví. Dne 6. 8. 2020 byl v části poskytnut odkaz na zveřejněnou informaci, dne 14. 8. 2020 byla informace v části poskytnuta, bylo zasláno oznámení o výši úhrady a vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí ...

Informace poskytnuté dle InfZ - aktuální smluvní cenové podmínky (výše CDV) zajištění pravidelné linkové autobusové dopravy v působnosti Plzeňského kraje

Dne 11. 8. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 18. 8. 2020.