2020

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k přest. řízení o úniku psa

Dne 7. 4. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 22. 4. 2020 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k přest. řízení o úniku psa

Dne 6. 4. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 21. 4. 2020 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - počty zaměstnanců kraje, odpracované hodiny...

Dne 1. 4. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 16. 4. 2020 poskytnuta.

Informace poskytnutá dle z.č. 106/1999 Sb. - kopie spisu odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zaslání kopie spisu odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK sp. zn. ZN/546/DSH/20. Kopie byla dne 14. 4. 2020 poskytnuta ...

Informace poskytnutá dle z. č. 106/1999 Sb. - kopie anonymizovaných rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutím o přestupku

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 25. 2. 2020 obdržel žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutím o přestupku. Žadatel byl dne 2. 3. 2020 vyzván k upřesnění žádosti. Žádost upřesnil dne 26. 3. 2020. Informace byla dne 9. 4. 2020 poskytnuta ...