2020

Informace poskytnuté dle InfZ - Odměny hejtmanky kraje a náměstka pro oblast školství a sportu

Dne 18. listopadu 2020 obdržel KÚPK žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace byla částečně poskytnuta dne 3. prosince 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky

Dne 27. 10. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 9. 11. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - dotace poskytnuté Plzeňským kraje za rok 2019 zařízením sociálních služeb - domovům důchodců a domovům se speciálním režimem

Dne 23. 10. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty částečně a částečně formou odkazu na zveřejněnou informaci dne 9. 11. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - služba osobní asistence

Dne 13. 10. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 27. 10. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - zákon o regulaci reklamy - přestupek šíření reklamy na střelné zbraně

Dne 6. 10. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 12. 10. 2020.