2020

Informace poskytnuté dle InfZ - veřejná železniční doprava - vlakokilometry, výše úhrady ztrát

Dne 18. 6. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 2. 7. 2020.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se platů a odměn vedoucích odborů a vedoucích oddělení KÚPK

Dne 15. 6. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 30.6. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - způsob hodnocení investičních nebo i neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury

Dne 3. 6. 2020 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se způsobu hodnocení investičních nebo i neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury. Dne 10.6.2020 byla žádost v části odložena a dne 18.6.2020 byla informace v části poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se datových sad funkčního využití ÚPD

Dne 6. 6. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 18.6. 2020.

Informace poskytnuté dle InfZ - kontroly a stížnosti - lůžková psychiatrická zařízeníh

Dne 3. 6. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 18. 6. 2020.