Poskytnutá informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k autobusové lince č. 470600

18. října 2018 11:31, aktualizováno 10:30,

Dne 2. října 2018 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí následujících informací, cit.:

informace k autobusové lince č. 470600 na trase Rokycany – Hrádek – Spálené Poříčí, kterou provozoval Jiří Zýka, 338 42 Hrádek, Rokycanská 31, IČO 11372061. Prosím o informaci, od kdy bylo vedeno jednání o zrušení výše uvedené autobusové linky a sdělení data, kdy ukončení provozu provozovatel oznámil, sdělení od kdy tuto linku fakticky neprovozuje, včetně zaslání anonymizovaných rozhodnutí v této věci“.

Požadovaná informace byla dne 16. 10. 2018 poskytnuta v elektronické formě - viz poskytnutá informace s přílohou:

Soubory ke stažení