Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k rozhodnutím ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky

18. října 2018 11:51, aktualizováno 10:51,

Dne 5. 10 2018 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“),  týkající se poskytnutí následující informace, cit.:

rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky, tj. rozhodnutí
o uložených pokutách či jiných sankcích (či zastavení řízení či jiné meritorní ukončení) dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která se týkala reklamy na zdravotnické prostředky ve smyslu zák. 268/2014 Sb., to vše týkající se pouze rozhodnutí či usnesení, která byla vydána od 1. 9. 2017 do současné doby“.

Dne 16. 10. 2018 poskytl Krajský úřad Plzeňského kraje žadateli informaci, že Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad v rámci výkonu dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy v době od 1. 9. 2017 do dnešního dne nevydal žádné rozhodnutí o uložení pokuty či jiné sankce za nezákonnou reklamu na zdravotnické prostředky, ani nevydal žádné usnesení o zastavení řízení, či jiné meritorní rozhodnutí.