Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zaslání rozhodnutí o pokutě v oblasti regulované reklamy za nezákonnou reklamu na zdravotnické prostředky a doplňky stravy

29. října 2018 10:54, aktualizováno 09:54,

Dne 10. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly  poskytnuty dne 16. 10. 2018.

Žádost směřovala k poskytnutí následující informace, citujeme:

„Žadatel požádal o zaslání všech rozhodnutí o uložení pokuty, které vydal živnostenský úřad KÚPK v rámci svého výkonu dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy, a to v období od 1. června 2016 k dnešnímu dni za nezákonnou reklamu na zdravotnické prostředky a za nezákonnou reklamu na doplňky stravy.“

K podané žádosti KÚPK sdělil, že Krajský živnostenský úřad v rámci výkonu dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy nevydal ani jedno rozhodnutí o uložení pokuty za nezákonnou reklamu na zdravotnické prostředky a nevydal ani jedno rozhodnutí o uložení pokuty za nezákonnou reklamu na doplňky stravy.