Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - kopie rozhodnutí

25. října 2018 12:02, aktualizováno 11:02,

Dne 8. 10. 2018 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požádal o zaslání kopie rozhodnutí ze spisového materiálu odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Zbiroh, nacházejícího se v rámci odvolacího řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje, konkrétně cit.:

„rozhodnutí Městského úřadu Zbiroh, Odbor výstavby a životní prostředí – Stavební úřad ze dne 1. 6. 2018, č. j. 1210/2018/ZBI/OVZP-2, kterým byl
do 2. 6. 2019 povolen zkušební provoz stavby Stavební úpravy kravína a mléčnice na pozemcích parc. č. st. 159/1, st. 159/2, st. 196/1, st. 196/2, st. 196/3 a výstavby čerpací jímky a jímky na kejdu na pozemcích parc. č. 180/8, 180/15 v kat. území Lhota pod Radčem.

Dne 23. 10. 2018 bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (osobní údaje - podpisy fyzických osob) a dne 23. 10. 2018 byla informace, anonymizovaná v uvedeném rozsahu, poskytnuta. Poskytnutá informace je zveřejněna níže v příloze.

Soubory ke stažení