Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o refundaci nemajetkové újmy MMR ze strany KÚPK

13. listopadu 2018 11:07, aktualizováno 10:07,

Dne 22. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly  poskytnuty dne 5. 11.  2018.

Žádost směřovala k poskytnutí následující informace, citujeme:

„1. Zda po KÚPK tyto částky MMR požadovalo uhradit i s vysvětlením a právním stanoviskem - odůvodněním

2. Jestliže ano, potom zda jste jako KÚ požadovali po zodpovědných úřednících refundaci těchto nákladů a zda ji tito úředníci Krajskému úřadu uhradili, nebo zda jste i zde uplatnili obecnou pojistku KÚ jako v minulých pochybeních.“

K podané žádosti KÚPK sdělil následující:

  1. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nepožadovalo po Krajském úřadu Plzeňského kraje ani po Plzeňském kraji náhradu částky, kterou jste uvedl ve své žádosti.
  2. Vzhledem k odpovědi na otázku č. 1 KÚPK nemůže odpovědět.