Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o zaplacených nákladech prohraných soudních sporů

15. listopadu 2018 15:21, aktualizováno 14:21,

Dne 5. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly  poskytnuty dne 15. 11.  2018.

Žádost směřovala k poskytnutí následující informace, citujeme:

„1. Proč jste úhradu nákladů a jistinu u sporu Čj. 57 A 33/2017-50 ve výši 26.599,- Kč neuplatnili také u pojišťovny - přesný důvod - a zda tedy tyto náklady šly k plné tíži Krajského úřadu Plzeňského kraje z jeho rozpočtu.

2. Jakou částku souhrnem uhradil KÚ PK za prohrané soudní spory – náklady řízení a také jistiny (újmy, škody, náhrady apod.) dalším účastníkům (mimo mě) za roky 2015, 2016, 2017 a 01-10/2018 včetně.

3. Kolika různých soudních sporů (mimo sporů se mnou) se tyto částky v letech 2015, 2016, 2017 a 01-10/2018 včetně týkaly.“

K podané žádosti KÚPK sdělil následující:

  1. Pojistné plnění na základě rozsudku č.j.: 57 A 33/2017 bylo uplatněno dne 09.11.2018, a to ve výši 26 599 Kč, plnění od pojišťovny Plzeňský kraj dosud neobdržel.
  2. Plzeňský kraj za období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2018 na základě pravomocných rozsudků uhradil na náklady těchto řízení částku celkem 1 119 026 Kč (bez sporů vedených s žadatelem).
  3. Úhrada soudních nákladů za období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2018 byla uložena v 87 případech (beze sporů vedených s žadatelem).