2018

Informace poskytnutá dle zákona č. 106/1999 Sb. - vyúčtování poskytnuté dotace

Dne 20. 2. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena písemná žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k vyúčtování poskytnuté dotace. Informace byla poskytnuta dne 5. 3. 2018 v listinné podobě.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - zajištění LPS v Plzeňském kraji

Dne 24. 2. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 8. 3. 2018.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam veřejných sbírek týkající se záchrany a obnovy památek

Dne 16. 2. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 5. 3. 2018.

Informace k počtu žádostí ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Dne 20. 2. 2018 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů s dotazem na počet žádostí ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel v roce 2017. Informace byla dne 23. 2. 2018 poskytnuta.

Informace k důvodům změn v jízdním řádu ČD č. 183 (Plzeň - Železná Ruda) ve vztahu k železniční zastávce Přeštice - Zastávka.

Dne 14. 2. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s dotazy k důvodům změn v jízdním řádu ČD č. 183 na železniční trati Plzeň - Železná Ruda ve vztahu k železniční stanici Přeštice - Zastávka na období 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018. Informace byla dne 23. 2. 2018 poskytnuta s částečným odkazem na zveřejněné informace a s doprovodnou informací.