Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - rezignace členů zastupitelstva obce Puclice

08. února 2019 09:24, aktualizováno 08:24, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 14. 12. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byla požadována následující informace:

Dne 29. 10. 2018 byly na podatelnu Obecního úřadu v Puclicích doručeny rezignace všech kandidátů volební strany Sdružení nezávislých kandidátů - 3 mandáty a 5 náhradníků, pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5. - 6. 10. 2018.  Ráda bych vás požádala o poskytnutí informace - kopii rozhodnutí či jiný dokument o odmítnutí rezignace členů zastupitelstva obce Puclice. Případně žádám o sdělení, z jakého důvodu byla rezignace odmítnuta a z jakého důvodu nebudou vyhlášeny nové volby do zastupitelstva obce.

K žádosti KÚPK v rámci autoremedury poskytl anonymizovanou kopii přípisu KÚPK, odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad (č. j. PK-VVŽÚ/8278/18 ze dne 4. 12. 2018) , který je odpovědí na návrh na vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Puclice, který KÚPK obdržel od starosty obce Puclice dne 27. 11. 2018.