2017

Analýza Zdravotnických zařízení Plzeňského kraje - Návrh revitalizace a rozvoje

Dne 30. června 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací. Žádáno bylo o poskytnutí analýzy a návrhu strategie řízení zdravotnických zařízení Plzeňského kraje, která byla zpracována a zaplacena z veřejných prostředků na základě usnesení Rady Plzeňského kraje ze dne 23. ledna 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - odměny ZZS PK

Dne 5. 7. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla částečně poskytnuta dne 20. 7. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - veřejná železniční osobní doprava - dotace - kontrola

Dne 14. 7. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 25. 7. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - STK

Dne 7. 6. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 22. 6. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - porušení mlčenlivosti dle zákona o zdravotních službách

Dne 15. 6. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 28. 6. 2017.