2017

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – opatření dle § 68 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Dne 9. 3. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 24. 3. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - dopravní obslužnost

Dne 16. 3. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 28. 3. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - Příloha č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

Dne 8. 3. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 21. 3. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozpočet

Dne 3. 3. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 16. 3. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – udělování pokut v roce 2016 za porušování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám

Dne 21. 2. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 7. 3. 2017.