Analýza Zdravotnických zařízení Plzeňského kraje - Návrh revitalizace a rozvoje

31. července 2017 15:01, aktualizováno 14:10, JUDr. Ivana Houšková

Dne 30. června 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací. Žádáno bylo o poskytnutí analýzy a návrhu strategie řízení zdravotnických zařízení Plzeňského kraje, která byla zpracována a zaplacena z veřejných prostředků na základě usnesení Rady Plzeňského kraje ze dne 23. ledna 2017.

 

Na základě žádosti KÚPK zaslal Analýzu Zdravotnických zařízení Plzeňského kraje - Návrh revitalizace a rozvoje s přílohami žadateli. Protože dokument a jeho přílohy byly poskytnuty v listinné podobě a navíc jde o velké množství informací, je zveřejňována pouze tato doprovodná informace.