2017

Dokumenty o komunikaci v obci Obora (okres Tachov)

Žádostí ze dne 3. května 2017 bylo žádáno o: poskytnutí stanovisek, vyjádření, dokumentů a podkladů, které byly odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK zaslány na základě Žádosti – Naše čj. DSH/182/17 a sp. zn. ZN/3366/DSH/16 adresované dne 3. ledna 2017 Obecnímu úřadu obce Obora, okres Tachov, poskytnutí všech případných dalších dokumentů a podkladů, na základě kterých bylo vypracováno Sdělení – Naše čj. DSH/2835/17 a sp. zn. ZN/3366/16 ze dne 4. dubna 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnuté finanční prostředky nemocnicím

Dne 12. 5. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 26. 5. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - obce se zákazem podomního prodeje

Dne 27. 4. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 24. 5. 2017.

Platy, odměny a benefity vedení společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.

Dne 24. dubna 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací (dále jen „žádost“) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se členů vedení společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. (dále jen „ZHPK“) v letech 2015, 2016 a 2017. KÚPK vyhodnotil žádost tak, že jsou žádány informace o předsedovi, místopředsedovi a členech představenstva společnosti.

Vyřízení žádosti o přezkum veřejnoprávní smlouvy mezi spol. SAHM Imo, s.r.o., a Městským úřadem Nýřany, odborem výstavby

Vyřízení žádosti o přezkum veřejnoprávní smlouvy mezi spol. SAHM Imo, s.r.o., a Městským úřadem Nýřany, odborem výstavby. Bylo žádáno o sdělení, jak byla vyřízena žádost zapsaného spolku a to žádost ze dne 26. července 2016 o přezkum veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi spol. SAHM Imo, s.r.o., a Městským úřadem Nýřany, odborem výstavby. V případě, že Krajský úřad Plzeňského kraje („KÚPK“) vydával v této věci nějaké písemnosti, bylo žádáno o kopie veškerých takových písemností.