2017

Dotazy k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a řešení škodní události

Žádost sestávala ze sedmi otázek a požadavku na zaslání kopií souvisejících písemností a vztahuje se k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a řešení škodní události. Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (anonymizace osobních údajů). Žádané informace a kopie písemností v listinné podobě byly po anonymizaci osobních údajů poskytnuty.

Přestupky dle zákona o státní památkové péči

Byla podána žádost o informace týkající se přestupků dle zákona o státní památkové péči.

Přestupky dle zákona o státní památkové péči

Byla podána žádost o informace týkající se přestupků dle zákona o státní památkové péči.

Studie v rámci projektu "Provozní koncept krajského autobusového dopravce"

Žádáno bylo o studii v rámci projektu "Provozní koncept krajského autobusového dopravce", která byla vypracována společností Grant Thornton Advisory, s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1 na základě smlouvy o dílo ze dne 30. března 2017 ev. č. 14692017, č.j. DSH/3528/17.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - počet vychovatelek/vychovatelů zaměstnaných v Plzeňském kraji na prvním stupni ZŠ a jejich zařazení do platových tříd

Dne 15. 11. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 28. 11. 2017.