Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - odměny ZZS PK

26. července 2017 13:15, aktualizováno 12:15, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 5. 7. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo požadováno poskytnutí následujících informací:

1. Částka rozdaná na mimořádné odměny za jednotlivá čtvrtletí roku 2015 a 2016 a první dvě čtvrtletí roku 2017 pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje,

2. Jak velký obnos z těchto mimořádných odměn byl v jednotlivých výše vyjmenovaných čtvrtletích rozdán těmto členům vedení Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje: ředitel, jeho náměstci, primářka, vedoucí lékaři oblastí a vedoucí útvaru ředitele.

KÚPK poskytl informace vztahující se k výši odměn ředitele Zdravotnické záchranné služby Plzeňské služby, příspěvkové organizace.