2017

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - spádovost nemocnic

Dne 23. 4. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 4. 5. 2017.

Žádost o informace k rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje

Žádána byla identifikace osoby či osob (jménem a příjmením), které jsou zmiňovány v žadatelem uvedeném textu z rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - soudní spor

Dne 7. 4. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 24. 4. 2017.

Soupis správního spisu

Dne 20. března 2017 byla KÚPK doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou byly po KÚPK požadovány některé listiny správního spisu, vedeného u Městského úřadu Nýřany.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – rozdělování dotací poskytovaných Plzeňským krajem - § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Dne 17. 3. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 24. 3. 2017.