2017

Poskytnutí informací - příloha dopisu MŠMT č.j. 11012/2016-1

Dne 30. 11. 2017 byla KÚPK na písemnou žádost ze dne 23. 11. 2017 poskytnuta informace- příloha dopisu MŠMT č.j. 11012/2016-1.

Poskytnutí informace - podpora projektů v programu MŠMS Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2016

Poskytnutí informací na žádost o dopis odeslaný MŠMT na výzvu k vyjádření podpory projektů v rámci programu MŠMS Podpora materiálně technické základny sportu 133510 pro rok 2016.

Otázky k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a škodní události

Žádost sestávala z 6 otázek a vztahuje se k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a škodní události. Žádané informace byly poskytnuty.

Korespondence s obcí Chudenín

Dne 2. listopadu 2017 obdržel KÚPK žádost o informace, týkajících se jím podaných stížností dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2. října 2017, a to konkrétně: "dokumenty, které mi zdokladují Vaši komunikaci s obecním úřadem v Chudeníně ohledně těchto dvou stížností a všech dokumentů a informací, o které v těchto dvou stížnostech žádám obecní úřad Chudenín."

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - přestupek dle zákona o odpadech

Dne 11. 10. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 23. 10. 2017.